Informacje i komunikaty
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
W dniu dzisiejszym w PSM nie zgłoszono żadnych awarii

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i Administracjach Osiedli:
poniedziałek 12:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 - 12:00

Dyżur członków Zarządu : poniedziałek 15:00 - 17:00

Biura Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czynne są:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
W okresie od 1 czerwca do 30 września - system pracy wyrównanej:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 13:00

Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu pok. 47
(po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel: 61 827 22 48).
SPORT TO ZDROW1E!
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia ruchowe w okresie wakacji, prowadzone przez instruktorów. Rozpoczynamy 9 lipca.
Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-07-03
Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem pracy Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu lipcu 2020 r.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-30
Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza na wakacyjne spacery z przewodnikiem po Piątkowie.

Szczegóły w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-30
na wykonanie robót termomodernizacyjnych i remont posadzek loggii budynku nr 24 w osiedlu Bolesława Śmiałego, należącego do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020 r.
Wysokość wadium: 40.000 zł.

Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.
Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 100 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godzinie 12:00, w Zarządzie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, sala 40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-18
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.
Data utworzenia: 2020-06-19
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na stronie internetowej wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw: "GIS - FUNKCJONOWANIE PLACÓW ZABAW W TRAKCIE EPIDEMII"
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na terenie administrowanym przez PSM place zabaw zostały otwarte, po ich wcześniejszym dostosowaniu do wymogów sanitarnych. Z placów zabaw można korzystać, pod warunkiem zapoznania się i przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-19
Zapraszamy młodzież i dorosłych na bezpłatne zajęcia ruchowe w plenerze, prowadzone przez instruktorkę.
Ćwiczymy w poniedziałki, godz. 17:00 na boisku przy bloku nr 16, w małych grupach z zachowaniem dystansu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Data utworzenia: 2020-06-16
Zapraszamy seniorów i dorosłych na bezpłatne zajęcia ruchowe w plenerze, prowadzone przez instruktorkę.
Ćwiczymy w małych grupach z zachowaniem dystansu.
Zapisy telefoniczne: 609008986

ŚRODY
godz. 11:00 Gimnastyka chińska Qigong
godz. 12:00 Zdrowy kręgosłup

CZWARTKI
godz. 14:00 Nordic walking
godz. !5:00 Zdrowy kręgosłup

Zbiórka pod Klubem Osiedlowych "Przyjaciele", os. B. Chrobrego, paw.110
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-05-20
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w uzgodnieniu z VEOLIĄ wyłączona została dostawa ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych administrowanych przez spółdzielnię.
Data utworzenia: 2020-06-01
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta dużo zdrowia, radości, uśmiechu i samych dobrych dni
życzy Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Data utworzenia: 2020-06-01
Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach.
Oprócz tego – otwierane są kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.
Umożliwiona jest także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jednak zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

ZOBACZ WIĘCEJ:
Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – kolejny etap odmrażania""
Data utworzenia: 2020-05-29
Zapraszamy do lektury lipcowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracom Rady Nadzorczej.
Zachęcamy do lektury.
ZOBACZ WIĘCEJ:
"ECHO PIĄTKOWA"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-30
W nocy z 29 na 30 maja br. rozpoczną się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice.
W związku z rozpoczęciem prac zmieni się organizacja ruchu na ul. Naramowickiej, zmienionymi trasami będą kursowały autobusy miejskie.


Z powodu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, już w nocy z 29 na 30 maja (z piątku na sobotę) ul. Naramowicka zostanie zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów (w zależności od postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami). Ponadto prace wymagały przeniesienia stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego Wilczak i skorygowania strefy wypożyczeń Włodarska. Zarówno strefa, jak i stacja PRM znajdą się w pobliżu dotychczasowych lokalizacji.

Skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej nie zostanie całkowicie zamknięte, ale znacząco zmieni się tam organizacja ruchu. W ramach prac przygotowawczych powstają tam specjalne łącznice, które umożliwią wyłączenie centrum skrzyżowania przy zachowaniu części relacji. Jedną łącznicę przewidziano przy stacji paliw Lotos (północno-zachodnia strona). Drugą natomiast w ciągu ul. Lechickiej, w relacji wschód-zachód. Ponadto jezdnia ul. Lechickiej została poszerzona pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw. Takie rozwiązanie pozwoliło wydzielić infrastrukturę pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych pojazdów, autobusy będą mogły skręcić z ul. Lechickiej od strony mostu Lecha w lewo w ul. Murawa, a także w lewo w ul. Naramowicką z wykorzystaniem łącznika przy stacji paliw Lotos.

Więcej info na stronach internetowych: ZTM, ZDM
Data utworzenia: 2020-05-26
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż z dniem 11 maja 2020 r. częściowo znosi ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców.
Czynne dla członków Spółdzielni będą biura podawcze i kasy w budynkach Zarządu i Administracji Osiedli PSM.
Wznawia się także dyżury członków Zarządu Spółdzielni i Kierownictwa Administracji Osiedli z mieszkańcami, w każdy poniedziałek, w godzinach 15:00 – 17:00.
W trosce o bezpieczeństwo, by ustrzec się zakażeniu prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny lub drogą elektroniczną: info@psm.poznan.pl

Placówki kulturalne pozostają nadal zamknięte.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-05-08
Obecnie, w czasie zagrożenia epidemicznego obserwuje się problem wrzucania do odpływów toalet zużytych środków ochrony osobistej, tj. przede wszystkim maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych. Wrzucanie tego rodzaju odpadów do toalety tworzy zatory i powoduje awarie instalacji kanalizacyjnej w budynku i związane z tym wydostawanie się ścieków do mieszkań i piwnic. Przypominamy, że niektóre awarie można usunąć wyłącznie od strony mieszkań, do których w czasie pandemii służby mają utrudniony dostęp.
Przypominamy #nieśmiećwsieć
Data utworzenia: 2020-05-08
Szanowni Państwo, Klienci Aquanetu.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirus COVID-19 przesyłamy komunikat wystosowany przez firmę AQUANET dotyczący bezpieczeństwa wody pitnej na terenie działania Spółki AQUANET:

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, potwierdzają brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa.
Światowa Organizacja Zdrowia w publikacji z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej. Proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.
Nad jakością wody do picia dla aglomeracji poznańskiej czuwa nasze Laboratorium, które posiada wszelkie możliwe certyfikaty badawcze, odpowiednio wykształcony i doświadczony personel oraz nowoczesną aparaturę analityczną.
Na Stacji Uzdatniania Wody Poznań, Mosina i Gruszczyn działa jeden z niewielu w Polsce system biomonitoringu oparty o małże, który jest urządzeniem wczesnego ostrzegania przed ewentualnym zanieczyszczeniem produkowanej wody pitnej. Wodociągi w Poznaniu jako pierwsza w naszym kraju i druga w Europie, zainstalowała też dodatkowe systemy biomonitoringowe oparte o bakterie luminescencyjne. Ze względu na wysoką czułość, służą one do ciągłej oceny jakości wód Warty, przez co chronią nasze największe ujęcia przed ewentualnymi skażeniami, przepływającymi tą rzeką.
Należy dodać, że AQUANET prowadzi bardzo szeroki program prewencyjny zabezpieczenia jakości wody dostarczanej do mieszkańców aglomeracji poznańskiej, co jest związane z odpowiedzialnością wobec odbiorców wody.
Aquanet w procesie uzdatniania wody stosuje najskuteczniejsze metody: środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Woda jest cały czas badana zarówno przez Laboratorium Aquanet, jak i Sanepid. Oznacza to, że woda kranowa jest bezpieczna.

Data utworzenia: 2020-03-13

Co zrobić z odpadami, które pojawiają się w gospodarstwie domowym w związku z panującą epidemią koronawirusa? Rękawiczki, maseczki, chusteczki do dezynfekcji - jak je segregować, aby postępować właściwie? GOAP stworzył poradnik skierowany do mieszkańców, opisujący 6 podstawowych zasad właściwego postępowania z odpadami w czasie pandemii.
Poradnik opracowany przez GOAP w jasny i przystępny sposób tłumaczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak właściwie postępować z wytworzonymi odpadami – zarówno przez osoby zdrowe, jak i objęte kwarantanną czy izolacją. W poradniku znaleźć można również przydatne wskazówki dotyczące ewentualnej zmiany deklaracji oraz tego, gdzie szukać szczegółowych informacji związanych z gospodarką odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. Warto wykorzystać przygotowany pakiet materiałów, aby świadomie nie narażać na zagrożenie swoich bliskich i pracowników odbierających odpady, którzy dbają o czystość i higienę aglomeracji poznańskiej.
„Mamy nadzieję, że przystępna i zwarta formuła poradnika rozwieje wątpliwości mieszkańców w zakresie postępowania z wytwarzanymi w ich domach odpadami. Materiał został przygotowany w odpowiedzi na wiele pytań, które docierały do nas od mieszkańców naszej aglomeracji – mówi Katarzyna Stróżyk – Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP. „Aktualnie naszym priorytetem jest zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców. Aby to było możliwe, musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników, co w konsekwencji pozwoli nam utrzymać odpowiednią liczebność zespołów pracujących w terenie. Wskazówki zawarte w poradniku pozwolą mieszkańcom odpowiednio postępować z odpadami, co istotnie pomoże w ograniczeniu ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19 przez osoby odbierające i przetwarzające odpady. Jestem przekonana, że mieszkańcy naszej aglomeracji chętnie wykorzystają w praktyce opracowane przez nas informacje”.

ZOBACZ WIĘCEJ:
"GOAP"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-04-29
Caritas Poznań uruchamia nowe wsparcie dla seniorów - od poniedziałku mogą oni zamówić obiad z dostawą do domu. Posiłki przygotowywane są przez bar Caritas, a ich ceny - przystępne.
W trosce o zdrowie osób starszych wolontariusze Caritas Archidiecezji Poznańskiej od kilku tygodni aktywnie działają w ramach akcji „Zakupy dla Seniora”. W celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem wśród osób starszych i zatrzymania w domach został powołany wolontariat kryzysowy w ramach którego ochotnicy robią zakupy i dostarczają je pod wskazany adres.
Trudna sytuacja z jaką przyszło nam się mierzyć w czasie trwania pandemii sprawiła, że u wielu osób starszych nie mających wsparcia ze strony rodziny pojawiła się potrzeba dostarczenia do domu gotowego ciepłego posiłku.

Od poniedziałku (20 kwietnia 2020 r.) każdy Senior może zamówić obiad z darmową dostawą do domu. W menu pojawiają się m.in. zupy, pierogi, naleśniki, dania mięsne w zestawie z ziemniakami i surówką. Posiłki przygotowywane będą przez Bar Caritas, a ich ceny dostosowane na każdą kieszeń.
Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 61 835 68 94. Obiady rozwożone są od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-14:00.
Każde zamówienie złożone do godziny 10:00 dostarczone będzie tego samego dnia.

ZOBACZ WIĘCEJ:
"CARITAS"
Data utworzenia: 2020-04-21

Miasto Poznań uruchamia nową usługę dla seniorów - Telefon Serdeczności. Starsi mieszkańcy i mieszkanki miasta, którym doskwiera izolacja i chcieliby z kimś porozmawiać, mogą zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czekać będzie rozmówca gotowy do pomocy.

Telefon Serdeczności ma przeciwdziałać samotności wśród osób starszych w trudnym okresie pandemii. Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji i samotności nasilające się w związku z kwarantanną, nie mają z kim porozmawiać i chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami, lękami, obawami. Wystarczy zadzwonić pod numer: 691 870 091, by uzyskać wsparcie.

ZOBACZ WIĘCEJ:
"TELEFON SERDECZNOŚCI"
Data utworzenia: 2020-04-10
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie miasta pozostają zamknięte. Dotyczy to również ogrodzonych siłowni zewnętrznych i placów zabaw.
Prosimy o odpowiedzialne zachowania i ograniczenie korzystania z ogólnodostępnych i nieogrodzonych urządzeń rekreacyjnych.
Osiedlowe place zabaw na Piątkowie również zostały zamknięte.
Data utworzenia: 2020-03-24
Miasto Poznań w okresie walki z pandemią koronawirusa uruchamia usługę "Zakupy dla seniorów".
To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu.
Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach wolontariatu miasto zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 605 333 825.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
"MIASTO POZNAŃ ZAKUPY DLA SENIORÓW"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-03-16
W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem Centrum Inicjatyw Społecznych zwraca się do wszystkich seniorów o ograniczenie w miarę możliwości aktywności społecznej w przestrzeni publicznej. Przez najbliższe dni radzimy wszystkim osobom starszym, szczególnie narażonym na zachorowanie, aby unikały wychodzenia do sklepów czy instytucji publicznych oraz ograniczyły korzystanie z komunikacji miejskiej.

W następującym linku znajdziecie Państwo również apel Prezydenta Miasta Poznania do seniorów i seniorek Poznania.

Centrum Inicjatyw Społecznych informuje, że będzie nieczynne dla odwiedzających do odwołania. Nadal jednak CIS pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów 61 847 21 11 oraz 61 842 35 09 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16), a także pod adresem mailowym centrum@centrumis.pl.
Zachęcamy też do śledzenia aktualności na stronie internetowej CIS oraz naszego profilu na facebooku.
Data utworzenia: 2020-03-12
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawia sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORANOWIRUSEM.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-03-11
Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska przekazują ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-03-11
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa w ramach profilaktyki zostają odwołane w PCK DĄBRÓWKA od 11 do 24 marca 2020 roku:
- Spektakl operowy video;
- Koncert Kapeli Karpatia – bilety zachowują ważność do następnego terminu, o którym poinformujemy;
- warsztaty teatralne;
- warsztaty plastyczne;
- zajęcia w Pracowni Rzeźby i Ceramiki;
- spotkania Klubu Literackiego;
- zajęcia Klubu Malucha;
- pozostałe zajęcia – informacje u prowadzących;
Data utworzenia: 2020-03-11


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com