Informacje i komunikaty

ZASADY ODBIORÓW ODPADÓW BIO
xx W związku ze zmianą aktów prawa miejscowego od 1 stycznia 2018 r. przypominamy, że zmieniły się zasady dotyczące odbioru odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tzw. odpadów BIO z terenu nieruchomości.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami "Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Zobacz również:
"BIOODPADY"
Data utworzenia: 2018-10-29


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa