Informacje i komunikaty

OSZCZĘDNOŚCI Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH?
xx Oszczędzać energię można na różne sposoby. Wiele z nich z powodzeniem jest już wdrożonych na piątkowskich osiedlach, a kolejne będą wprowadzane. Na osiedlu Bolesława Śmiałego zaawansowane są przygotowania do eksperymentalnego zainstalowania ogniw fotowoltaicznych, które energię słoneczną będą zamieniać na energię elektryczną.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców, którzy podczas osiedlowych zebrań dopytywali o możliwości wykorzystania nowoczesnych energooszczędnych technologii, zamierzamy zainstalować na dachu budynku nr 4 baterię ogniw fotowoltaicznych. Łączna ich powierzchnia wyniesie około 500 m kw. Pozyskiwany z nich prąd będzie przekazywany do ogólnej sieci elektrycznej. To jest pionierska instalacja i na podstawie jej kilkuletniego funkcjonowania będzie można ocenić opłacalność całego przedsięwzięcia – mówią Przemysław Twardowski, kierownik administracji osiedla, i jego zastępca, Grzegorz Adamski.
Realizacja tego zadania nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku. Tymczasem bieżąca działalność administracji koncentruje się na głównym celu, jakim jest utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie.
W ramach budżetu remontowego, jakim dysponuje administracja osiedla, wykonywane są naprawy instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, elektrycznej, a także prowadzona jest pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie dróg osiedlowych i parkingów, ponadto naprawiane są drzwi wejściowe do budynków, wykonywane remonty loggi, dachów, elewacji itp.
Dużo z tych zadań jest wynikiem corocznych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków a także instalacji wentylacyjnej i gazowej.
Wśród tegorocznych prac remontowych wymienić można naprawę konstrukcji balkonów, głównie w budynku 6, malowanie oznakowania poziomego na parkingach, w tym oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, kompleksową naprawę poszycia dachu na budynku nr 4, wymianę drzwi wejściowych i malowanie klatek schodowych w budynku nr 23, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynków 17 i 24, docieplenie stropodachów w budynkach 27 i 32, wymianę kurków gazowych przedlicznikowych i podpionowych, wymianę oświetlenia klatek schodowych na ledowe w budynkach 23 i 14, naprawę elewacji budynku nr 2, wymianę zaworów podpionowych i cyrkulacji w budynkach 30, 17, 18, 19, 20 i 21, wymianę rozdzielnic elektrycznych w budynku nr 3, a także ustawienie kolejnych ławek i często wykorzystywanych stojaków na rowery.
Będą także wykonywane kolejne nasadzenia i uzupełnienia żywopłotów, montowane kolejne ławki, stojaki i kosze na śmieci oraz wymieniane zużyte urządzenia na placach zabaw.
Zdecydowaną większość, bo aż 70 proc. Budżetu remontowego, pochłaniają jednak docieplenia budynków. Na termomodernizację czeka jeszcze 5 budynków mieszkalnych, w tym wieżowce przy siedzibie PKO, a także pawilony. W tym roku planowano docieplenie budynku nr 30 ze 141 mieszkaniami. Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Informacja znajduje się na stronie internetowej PSM.
Data utworzenia: 2017-10-31


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa