Informacje i komunikaty

KARTA DUŻEJ RODZINY
xx KARTA DUŻEJ RODZINY Z ULGĄ NA WYWÓZ ŚMIECI.
Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Duża Rodzina składająca się co najmniej 5 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będzie płaciła za śmieci 70 zł miesięcznie łącznie.
Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, w którym do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny.
W celu złożenia oświadczenia należy zgłosić się w siedzibie Administracji swojego Osiedla lub w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Data utworzenia: 2019-12-02


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com