Informacje i komunikaty

PODZIĘKOWANIA DLA KLUBU KORONA
xx Inspiruj. Działaj! Bądź aktywny lokalnie to hasło Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Miło nam poinformować, że osiedlowy Klub Korona działający na Śmiałego otrzymał podziękowania za wspieranie działań realizowanych w ramach projektu CIL Piątkowo - miejsce mieszkańców Piątkowa.
Dziękujemy za wyróżnienie, które jest dla PSM motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.

CIL to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku. Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej.
Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami. Atutem Programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw oddolnych - które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez wspólnoty.
»Inicjatywy oddolne w ramach Programu CIL realizowane są w ramach regrantingu (art. 16a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) bądź metody organizowania społeczności lokalnej, a nie w myśl art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.«

Założenia Centrum Inicjatyw Lokalnych?
- pobudzanie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych,
- działania oparte o diagnozę środowiska lokalnego, mapę zasobów i potrzeb,
- tworzenie kompleksowej oferty skierowanej do określonej terytorialnie grupy docelowej,
- tworzenie przestrzeni sprzyjającej samoorganizacji i integracji mieszkańców.

Co wyróżnia Program CIL?
- połączenie dwóch metod aktywizacji społeczności lokalnych - regrantingu i organizowania społeczności lokalnej,
- wsparcie społeczności w rozwijaniu wspólnych działań i tworzeniu sieci współpracy,
- sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które w ramach swoich indywidualnych i wspólnych działań tworzą płaszczyznę do aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnym, gdzie kreowane i koordynowane są działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju społecznego i partycypacji,
- utworzone sieci współpracy na stałe wspierają rozwój społeczności i tworzenia środowiska zmiany.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-03


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com