Informacje i komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
xx Na wykonanie projektów termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z wizualizacją i kolorystyką elewacji a także remont loggii budynków mieszkalnych nr 36 i 37 na osiedlu Bolesława Śmiałego, należącego do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.
Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2020 roku.
Wysokość wadium: 2.000 zł .
Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych warunkach przetargowych”.
Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od pon. do pt. w godz. 9:00 do 14:00, tel.: 61 8272298.
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty, w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00 w Zarządzie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Bolesława Chrobrego 117, sala 40.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z ww. Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-03-16


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com