Informacje i komunikaty

ODBIÓR ŚMIECI
xx
Śmieci, wyrzucane przez osoby będące w kwarantannie, nie są zagrożeniem - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Związek Miejski GOAP przypomina o zachowaniu zasad higieny i prosi o wyrzucanie odpadów w zawiązanych workach i do odpowiednich pojemników.

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Jej celem jest zapobieżenie szerzeniu się chorób.

- Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne - podkreśla w komunikacie GIS. - Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Zachowanie zasad higieny jest jednak nadal bardzo ważne.

- W obecnej sytuacji bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Poznania jest dla nas priorytetem - podkreśla Andrzej Springer, dyrektor biura ZM GOAP. - Dla jego zapewnienia niezbędna jest nieprzerwana praca służb realizujących odbiór odpadów. Dlatego prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach wyłącznie w szczelnie zawiązanych workach, co pozwoli zminimalizować ryzyko kontaktu pracowników z odpadami.

Jeśli w przyszłości pojawią utrudnienia związane z odbiorem śmieci, priorytetem pozostanie wywóz odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje będą obierane w dalszej kolejności.

O ewentualnych zmianach w tym zakresie Związek Międzygminny GOAP i służby miejskie będą informowały mieszkańców na bieżąco.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
"UMP ODBIÓR ŚMIECI"
UMP
Data utworzenia: 2020-03-26


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com