Kontakt

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

e-maile:
info@psm.poznan.pl
k.winiarz@psm.poznan.pl
b.frajtak@psm.poznan.pl
gl.ksiegowy@psm.poznan.pl
dz.czynszow@psm.poznan.pl
dz.rachunkowy@psm.poznan.pl
dz.finansowy@psm.poznan.pl
dz.ekonomiczny@psm.poznan.pl
sport@psm.poznan.pl
rn@psm.poznan.pl (Rada Nadzorcza)

godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i Administracjach Osiedli:
poniedziałek 12:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 - 12:00

Dyżur członków Zarządu : poniedziałek 15:00 - 17:00

Kasa Spółdzielni czynna:
poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek, środa, czwartek 9:00 - 14:00
piątek 9:00 - 12:00

NIP 777-00-20-775
Regon 000488450
KONTO: PKO V O/Poznań nr 44 1020 4027 0000 1102 0035 4027

Informujemy, że od 1 czerwca do 30 września biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedli będą czynne:
- w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00,
- od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do 15:00,
- w piątki od godz. 7:00 do 13:00.

Rada Nadzorcza

e-mail: rn@psm.poznan.pl

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)

os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl

Kierownik - Jerzy Czapczyk
Zastępca Kierownika ds. technicznych - Stanisław Guzikowski

Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642


Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
tylko członkowie PSM

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)
LOKALE UŻYTKOWE W ZASOBACH PSM NA OS. JANA III SOBIESKIEGO

os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301
tel.: 61-82-34-291 dz. techniczny
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl

Kierownik - Maciej Delikta
Zastępca Kierownika - Marcin Majchrzycki

Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598


Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)

os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań

Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

Kierownik - Przemysław Twardowski
Zastępca Kier. ds. techn. - Grzegorz Adamski

Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Strona WWW OBŚ


Administracja Osiedla Stefana Batorego

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)

os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl

Kierownik - Janusz Piskor
Zastępca Kier. ds. tech.- Leszek Flack

Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794


Administracja Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

> zobacz mapę osiedla Władysława Jagiełły
> wersja mapy do druku (pdf)

> zobacz mapę osiedla Zygmunta Starego
> wersja mapy do druku (pdf)

os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31
tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

Kierownik - Renata Michałowska
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233

Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491


Administracja Osiedla Władysława Łokietka

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)

os. Wł. Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl

Kierownik - Aleksander Meyza

Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751
Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com