Kontakt

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
tylko członkowie PSM

> zobacz mapę osiedla
> wersja mapy do druku (pdf)
LOKALE UŻYTKOWE W ZASOBACH PSM NA OS. JANA III SOBIESKIEGO

os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301
tel.: 61-82-34-291 dz. techniczny
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl

Kierownik - Maciej Delikta
Zastępca Kierownika – Jakub Nawrocki

Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598

Osiedlowy Klub Seniora „Hetman", działający przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jana III Sobieskiego w pawilonie 52 otwarty jest we wszystkie dni robocze w godz.: 13:00 – 21:00.
Praca placówki to nie tylko programowe rozpowszechnianie kultury, twórczości artystycznej ale również spotkania z ciekawymi ludźmi z dziedziny nauki, kultury i sztuki.
W klubie odbywają się koncerty, prelekcje, zabawy taneczne, wieczornice. Organizowane są konkursy o różnej tematyce. Działa zespół teatralny oraz zespół taneczny. Działają sekcje: brydżowa, decoupage, florystyczne.
W „Hetmanie" organizowane są uroczystości, których tematyka związana jest z rokiem liturgicznym oraz rokiem zwykłym.
Seniorzy mają okazję zwiedzać Polskę, a także kraje europejskie, biorąc udział w wycieczkach autokarowych.
Prowadzone są zajęcia gimnastyczne połączone z ćwiczeniami rozciągającymi.
Seniorzy podjęli się pięknego dzieła pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Szamotułach.
W lipcu i sierpniu w „Hetmanie" prowadzone są półkolonie dla dzieci z os Jana III Sobieskiego.

Klub Seniora "Hetman", siedziba Os. Jana III Sobieskiego pawilon 52.
Prowadząca p. Stanisława Golińska tel. 61 8272 344.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 - 21:00.Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com