Regulaminy

Druk

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 31 z dnia 19 października 2010 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą PSM uchwałą nr 43 z dnia 28 listopada 2013 roku.Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa