Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

e-mail: info@psm.poznan.pl

Mirosława Musielińska - Klemka
Prezes
Piotr Koper
Zastępca Prezesa
 

Dyżur członków Zarządu : każdy poniedziałek 15:00 - 17:00

Marek Teresiak
Główny Księgowy
 
Organy Samorządowe

RADA NADZORCZA
kadencja 2019 - 2022 rok

e-mail: rn@psm.poznan.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krystyna Kaczmarek od 27.05.2021 r.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Andrzej Matuszak od 27.05.2021 r.
Sekretarz Rady Nadzorczej - Aleksander Kozłowski

Skład Rady Nadzorczej

 1. Cicha Urszula - os. Bolesława Śmiałego
 2. Kaczmarek Krystyna - os. Wł. Jagiełły i Z. Starego
 3. Piotr Koper os. Bolesława Śmiałego (Na podstawie Uchwały RN nr 8/2021 z dnia 27.05.2021 r. zawiesza się Panu Piotrowi Koperowi członkostwo w Radzie Nadzorczej na czas sprawowania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu PSM)
 4. Kozłowski Aleksander - os. Wł. Jagiełły i Z. Starego
 5. Czesław Koperski od 29.12.2020 r. - os. Władysława Łokietka
 6. Matuszak Andrzej - os. Bolesława Chrobrego
 7. Mirosława Musielińska – Klemka os. Bolesława Chrobrego (Na podstawie Uchwały RN nr 7/2021 z dnia 27.05.2021 r. zawiesza się Pani Mirosławie Musielińskiej – Klemka członkostwo w Radzie Nadzorczej na czas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu PSM)
 8. Partyński Leszek - os. Jana III Sobieskiego
 9. Porada Ewa - os. Władysława Łokietka
 10. Szczepanowski Piotr - os. Jana III Sobieskiego
 11. Szymczak Mariusz - os. Stefana Batorego
 12. Wójcicka Karolina od 07.05 2020 r. - os. Stefana Batorego

Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu pok. 47 ( po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel: 61 827 22 48).

RADY OSIEDLI

Rada Osiedla Bolesława Chrobrego, kadencja 2018-2022

Mirosława Musielińska-Klemka – Przewodnicząca (Na podstawie Uchwały RN nr 7/2021 z dnia 27.05.2021 r. zawiesza się Pani Mirosławie Musielińskiej – Klemka członkostwo w Radzie Osiedla na czas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu PSM)
Danuta Lulewicz - Zastępca Przewodniczącej
Małgorzata Kurasiak - Sekretarz
Marian Gąsior - Członek
Aurelia Hałasik - Członek
Krystian Haraburda - Członek
Zenon Kolicki - Członek
Andrzej Matuszak - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00, w siedzibie administracji:
Os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Bolesława Śmiałego, kadencja 2018-2022

Mariusz Talaśka – Przewodniczący (od 15.02.2021 r.)
Urszula Cicha - Członek
Piotr Derbis - Członek
Lucyna Jaworska-Wojtas - Członek
Elżbieta Mamet - Członek
Ryszard Mleczak - Członek
Krzysztof Sałata - Członek
Barbara Wiśniewska - Członek
Piotr Zagawa - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 - 17:00, w siedzibie administracji:
Os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
tel.: 61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-021 - Dział Administracyjny
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Stefana Batorego, kadencja 2018-2022

Mirosław Sitarz -(od 07.05.2020 r. – Członek), od 22.06.2020 r. - Przewodniczący Rady Osiedla
Małgorzata Chełkowska-Dorna - Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Leszczyński (od 11.02.2020 r. – Członek), od 02.03.2020 r. - Sekretarz
Jerzy Kucznerowicz od 11.02.2020 r. - Członek
Mariusz Szymczak - Członek
Jacek Walczak - Członek
Karolina Wójcicka - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00-18:00, w budynku administracji:
Os. Stefana Batorego, pawilon nr 38 A, wejście B
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Jana III Sobieskiego, kadencja 2016-2020

Adam Kubala - Przewodniczący
Mikołaj Małasiewicz - Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Grzelczak - Sekretarz
Stefania Czechanowska - Członek
Ryszard Musiałowski - Członek
Konrad Palicki - Członek
Piotr Szczepanowski - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00, w siedzibie Rady Osiedla, pawilon 103 (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 61 823 43 01).
Os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl

Rada Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, kadencja 2018-2022

Aleksander Kozłowski - Przewodniczący
Janusz Gorczyca - Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Kaczmarek - Sekretarz
Piotr Kruszewski od 28 maja 2020 r. - Członek
Juliusz Kubel - Członek
Zbigniew Gruszka - Członek
Tadeusz Młochowski - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:30 - 17:00, w siedzibie Rady Osiedli, budynek nr 29 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel.: 61 822 58 31):
Os. Władysława Jagiełły 29
tel. 61-822-28-27
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Władysława Łokietka, kadencja 2018-2022

Ewa Porada – Przewodnicząca
Barbara Odroń - Zastępca Przewodniczącej
Paweł Perz – Sekretarz
Eugeniusz Bayer - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00, w siedzibie administracji (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel.: 61 822 74 61):
Os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 822 74 61
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.plCopyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com