Organy Spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


Krzysztof Winiarz
Prezes
Michał Tokłowicz
Zastępca Prezesa
 

Dyżur członków Zarządu : każdy poniedziałek 15:00 - 17:00

Marek Teresiak
Główny Księgowy
 
Organy Samorządowe

RADA NADZORCZA
kadencja 2016 - 2019 rok

Prezydium Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej- Tadeusz Młochowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Paweł Perz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Jerzy Dyr
Sekretarz Rady Nadzorczej- Aleksander Kozłowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN- Mariusz Andrzej Talaśka
Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej RN- Urszula Cicha
Przewodniczący Komisji ds. Aktów Prawnych- Mariusz Szymczak

Skład Rady Nadzorczej

 1. Adamów Paweł
 2. Cicha Urszula
 3. Dyr Jerzy
 4. Kozłowski Aleksander
 5. Kubala Adam
 6. Leszczyński Dariusz
 7. Małasiewicz Mikołaj
 8. Młochowski Tadeusz
 9. Perz Paweł
 10. Porada Ewa
 11. Szymczak Mariusz
 12. Talaśka Mariusz Andrzej

Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu pok. 47 ( po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel: 61 827 22 48).

RADY OSIEDLI

Rada Osiedla Bolesława Chrobrego, kadencja 2018-2022

Mirosława Musielińska-Klemka - Przewodnicząca
Danuta Lulewicz - Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Kurasiak - Sekretarz
Aurelia Hałasik - Członek
Krystian Haraburda - Członek
Zenon Kolicki - Członek
Andrzej Matuszak - Członek
Iwona Wilandt - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00, w siedzibie administracji:
Os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Bolesława Śmiałego, kadencja 2018-2022

Urszula Cicha - Przewodnicząca
Mariusz Talaśka - Zastępca Przewodniczącej
Lucyna Jaworska-Wojtas - Sekretarz
Piotr Derbis - Członek
Elżbieta Mamet - Członek
Ryszard Mleczak - Członek
Krzysztof Sałata - Członek
Barbara Wiśniewska - Członek
Piotr Zagawa - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 - 17:00, w siedzibie administracji:
Os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
tel.: 61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-021 - Dział Administracyjny
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Stefana Batorego, kadencja 2018-2022

Ryszard Frąckowiak - Przewodniczący
Małgorzata Chełkowska-Dorna - Zastępca Przewodniczącego
Karolina Wójcicka - Sekretarz
Grażyna Grzeszkowiak - Członek
Beata Przybylska- Kujawa - Członek
Mariusz Szymczak - Członek
Jacek Walczak - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00-18:00, w budynku administracji:
Os. Stefana Batorego, pawilon nr 38 A, wejście B
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Jana III Sobieskiego, kadencja 2016-2020

Tadeusz Jerzewski - Przewodniczący
Kazimierz Nowak - Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Grzelczak - Sekretarz
Adam Kubala - Członek
Mikołaj Małasiewicz - Członek
Ryszard Musiałowski - Członek
Konrad Palicki - Członek
Piotr Szczepanowski - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00, w siedzibie administracji (w pilnych sprawach można umówić się z członkiem Rady telefonicznie: 61 823 43 01):
Os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl

Rada Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, kadencja 2018-2022

Juliusz Kubel - Przewodniczący
Aleksander Kozłowski - Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Kaczmarek - Sekretarz
Marek Kluj - Członek
Janusz Gorczyca - Członek
Zbigniew Gruszka - Członek
Tadeusz Młochowski - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:30 - 17:00, w siedzibie Rady Osiedli, budynek nr 29 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel.: 61 822 58 31):
Os. Władysława Jagiełły 29
tel. 61-822-28-27
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

Rada Osiedla Władysława Łokietka, kadencja 2018-2022

Rafał Kupś- Przewodniczący
Barbara Odroń - Zastępca Przewodniczącego
Ewa  Porada - Sekretarz
Eugeniusz Bayer - Członek
Paweł Perz - Członek
Dyżury członków Rady Osiedla: każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00, w siedzibie administracji (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel.: 61 822 74 62):
Os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 822 74 61
fax. 61-822 73 08
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.plCopyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa