Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
AWARIE
W dniu dzisiejszym w PSM nie zgłoszono żadnych awarii

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i Administracjach Osiedli:
poniedziałek 12:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 - 12:00

Dyżur członków Zarządu : poniedziałek 15:00 - 17:00

Biura Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czynne są:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
W okresie od 1 czerwca do 30 września - system pracy wyrównanej:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 13:00

Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu pok. 47
(po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel: 61 827 22 48).
Administracja os. Jana III Sobieskiego i klub Hetman zapraszają na zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku do 10 lat.
PRO SINFONIKA
29.01.2020 /środa/ godz. 16:00
Klub „Hetman” pawilon 52 przy bud. 37
Wstęp wolny.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-01-24
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja os. Jana III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 15 organizują ferie zimowe dla dzieci.
Zajęcia odbywać się będą w terminie od 27 do 31 stycznia i od 3 do 5 lutego 2020 w godz. od 10:00 do 14:00 w Szkole Podstawowej nr 15.
Szczegóły w załączniku
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-01-23

Administracja osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na sprzątanie klatek schodowych w budynkach będących w zasobach osiedla.
Zakres prac obejmuje:
- Zamiatanie klatek schodowych - 1 raz w tygodniu
- Mycie podłóg klatek schodowych - 1 raz w tygodniu
- Punktowe usuwanie plam ze ścian okien, lamperii - 1 raz w tygodniu
- Mycie wiatrołapów, przedsionków i drzwi wejściowych - 1 raz w tygodniu
- Mycie poręczy, balustrad, parapetów wewnętrznych - 1 raz w miesiącu
- Mycie okien - 1 raz na pół roku
- Mycie szafek licznikowych, wyłączników, drzwi wejściowych do piwnic - 1 raz na pół roku
- Mycie lamperii - 1 raz na pół roku

Zapraszamy do składania ofert w terminie do 31.01.2020 r.
na adres:
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

tel. kontaktowy: 61 823 60 21
Data utworzenia: 2020-01-17
Związek Międzygminny „GOAP” informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ZM „GOAP” zobowiązany jest w ciągu 12 miesięcy dostosować akty prawa miejscowego do zapisów ustawy. W związku z powyższym Związek Międzygminny prowadzi konsultacje społeczne dot. nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz Uchwały szczegółowej, tj:

Uchwały nr XLVI/129/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej celem przekazania do konsultacji społecznych (Projekt regulaminu do konsultacji);

Uchwały nr XLVI/130/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem przekazania do konsultacji społecznych (Projekt uchwały szczegółowej do konsultacji).

Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji aktów prawa miejscowego będą prowadzone do 31 stycznia 2020 r.
Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biura ZM „GOAP”:
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje-spoleczne@goap.org.pl

Szczegółowe informacje i karta konsultacyjna znajdują się na stronie internetowej
"ZM GOAP"
Data utworzenia: 2020-01-17
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Uczniowski Klub Sportowy „CHROBRY” przy Szkole Podst. Nr 17 w Poznaniu zapraszają na półkolonie w trakcie ferii zimowych 2020.
Szczegóły w załączniku
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-01-07
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie ferii zimowych.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach 27.01 - 07.02.2020.
Udział w zajęciach jest bezpłatny .
Oto nasza propozycja aktywnego spędzania ferii:

Szkoła Podstawowa nr 67
Os.Stefana Batorego 101
Zajęcia Sportowo - Rekreacyjne
Gry Zespołowe
Godzina 9:00 - 13:00

Szkoła Podstawowa nr 34
Os.Bolesława Śmiałego
Piłkarska Zima z PSM
Godzina 10:00 - 14:00
27.01 - 07.02.2020

Zespół Przedszkolno - Szkolny nr 1
Os.Władysława Łokietka
27.01 - 31.07.2020
Godzina 10:30 - 12:30 - Koszykówka
Godzina 12:30 - 13:30 - Fintess Zajęcia Rekreacji - Ruchowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
"SPORT NA PIĄTKOWIE"
"TWITTER"
”INSTAGRAM”
Data utworzenia: 2020-01-14
Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu chińskiego, nowy władca świata, który urząd swój będzie sprawować przez chińskich dwanaście miesięcy, to Metalowy Szczur.
Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić od soboty 25 stycznia 2020 r. godz. 12.59 do 11 lutego 2021 r. godz. 18.45. Rok Metalowego Szczura, będzie to rok zmienny, raz będziemy na wozie, raz pod nim.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakim jesteś znakiem chińskiego zodiaku, jakie są Twoje predyspozycje, a jakie wady i z kim najlepiej możesz współpracować a kogo unikać, to informacje znajdziesz w książce Jacka Kryga „2020 – Rok Metalowego Szczura”.

W tym podręczniku astrologii chińskiej jest kilka nowości. Przede wszystkim dla każdego znaku w sposób tabelaryczny przedstawione zostały jego relacje z innymi znakami. Natomiast prognozę na ten rok uzupełniono o tabelę miesięcznego szczęścia dla poszczególnych znaków wywiedzioną z działu metafizyki chińskiej zwanego Doborem Daty.

Spotkanie z autorem prognozy JACKIEM KRYGIEM 5 lutego 2020 o godz. 18:00 w PCK Dąbrówka.
Zapraszamy.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-01-20
Klub Przyjaciele z osiedla Bolesława Chrobrego składa wszystkim mieszkańcom Piątkowa życzenia wspaniałego Nowego 2020 Roku.
Data utworzenia: 2020-01-17
To już 35 lat odkąd zapasy zagościły na Piątkowie.
Początki sekcji zapaśniczej KS Sobieski Poznań datuje się na rok 1985. Wtedy to z inicjatywy Józefa Moczyńskiego została utworzona Sekcja Zapaśnicza przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w roku 1986 została przemianowana na Klub Sportowy „Sobieski” Poznań.
Treningi prowadzone były w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 15. Pierwszymi trenerami w sekcji byli: Józef Moczyński, Bronisław Maciejewski Henryk Półtorak i Andrzej Antkowiak.
Kierownikiem sekcji został Bogdan Broda. Od tamtej pory zapasy wrosły w Piątkowo a obecnie w klubie ćwiczy zapasy już prawie 150 osób.
KS Sobieski Poznań serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na treningi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
"KS SOBIESKI"
"SPORT NA PIĄTKOWIE"
"TWITTER"
”INSTAGRAM”
Data utworzenia: 2020-01-10
Przedstawiamy grudniową ofertę kulturalną klubu "Korona" działającego na os. Bolesława Śmiałego. Oferta zawiera propozycje dla każdej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.
Szczegóły w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-01-07
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prac Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2020 r.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-28
KARTA DUŻEJ RODZINY Z ULGĄ NA WYWÓZ ŚMIECI.
Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Duża Rodzina składająca się co najmniej 5 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będzie płaciła za śmieci 70 zł miesięcznie łącznie.
Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, w którym do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny.
W celu złożenia oświadczenia należy zgłosić się w siedzibie Administracji swojego Osiedla lub w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Data utworzenia: 2019-12-02
Przedstawiamy w załączniku plan imprez Klubu Literackiego "Dąbrówka" w miesiącach: styczeń i luty 2020 roku.
Zapraszamy serdecznie na spotkania.
PATRONAT PSM Poznań
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-23
Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Echa”, w którym wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom PSM oraz pracom Rady Nadzorczej.
Ponadto informacje i zaproszenia na interesujące imprezy, koncerty i spotkaniach organizowane na terenie PSM.
Zapraszamy do lektury.

Gazeta dostępna jest w siedzibie Spółdzielni i w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-23
Z inicjatywy Rady Osiedla i Administracji Jana III Sobieskiego ustawiona został piękna szopka bożonarodzeniowa przy głównej alejce pomiędzy sklepem Biedronka a boiskiem sportowym.
Wieczorem szopka jest pięknie podświetlona, tworząc klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy do obejrzenia świątecznej ozdoby osiedla.
Data utworzenia: 2019-12-18
Miło nam poinformować, że Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyróżniona została przez Dyrekcję Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” znaczkiem Przyjaciel Dzieci Specjalnej Troski.
Znaczek Przyjaciel Dzieci Specjalnej Troski jest ogromnym wyróżnieniem dla ludzi niosącym pomoc dzieciom i młodzieży - wychowankom ZPEWiR.
Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i składamy Najlepsze życzenia Dyrekcji ZPEWiR w Stemplewie, uczniom, wychowankom.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-17
Pełnych ciepła,
spokoju i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym
Nowym 2020 Roku
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Data utworzenia: 2019-12-17
Konkurs Zielone Osiedle zorganizowany został przez Radę Osiedla i Administrację Osiedla Bolesława Śmiałego już po raz siódmy. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców i dozorców osiedla do dbałości o swoje balkony, loggie, ogródki i zieleńce.
Obiekty oceniane były przez Komisję Konkursową w składzie:
Urszula Cicha, Przemysław Twardowski, Piotr Zagawa.

W tym roku przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: Ukwiecony balkon oraz Zieleńce i ogródki. Komisja uznała, że w tym roku w kategorii balkony i zieleńce i ogródki należy przyznać dwa I miejsca. Wszystkie obiekty fotografował Piotr Zagawa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Klubie Korona dnia 20 listopada 2019 roku. Uroczystość uświetnił Tomasz Dziubiński prekursor rock and rolla.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Komisji Konkursowej Urszula Cicha. Zwycięzcom gratulowali, nagrody i wyróżnienia wręczali przedstawiciele: Rady Nadzorczej – Rafał Kupś, Zarządu PSM – Michał Tokłowicz, Administracji OBŚ – Przemysław Twardowski. W imieniu nagrodzonych głos zabrała zdobywczyni I miejsca w obu ocenianych kategoriach, mieszkanka OBŚ 11 - Jadwiga Matysik.
Oto pełna lista LAUREATÓW KONKURSU ZIELONE OSIEDLE 2019

KATEGORIA BALKONY
I MIEJSCE
Jadwiga i Józef Matysik OBŚ 11
I MIEJSCE
Krystyna Banaś OBŚ 11
II MIEJSCE
Lidia i Tomasz Weiss OBŚ 19
III MIEJSCE
Lucyna Klemens OBŚ 8

KATEGORIA ZIELEŃCE I OGRÓDKI
I MIEJSCE
Jadwiga i Józef Matysik OBŚ 11
I MIEJSCE
Krystyna Banaś OBŚ 11
II MIEJSCE
Janina i Ryszard Kostrzewscy OBŚ 35
III MIEJSCE
Joanna i Zbigniew Gwiazdowscy OBŚ 33
WYRÓŻNIENIA
Franciszka Nowak OBŚ 27
Maria Adamczak OBŚ 27

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nagrodzonym, bo dzięki nim nasze osiedle staje się piękniejsze. Mamy nadzieję, że Konkurs „Zielone Osiedle” będzie w dalszym ciągu przyczyniał się do coraz to większej dbałości o ogródki i balkony.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Komisja Konkursowa
Data utworzenia: 2019-12-13
Klub osiedlowy "Przyjaciele" na os. Bolesława Chrobrego to także miejsce dzieci. Dzięki współpracy z Estradą Poznańską możemy bezpłatnie korzystać z wybranych atrakcji kulturalnych. Tym razem mogliśmy do oporu bawić się na Diabelskim Młynie.
Zapraszamy chętne dzieci do klubu w poniedziałki.
Klub prowadzi Administracja os. B. Chrobrego.
Kontakt: Sylwia Czubała, tel. 609 008 986
Data utworzenia: 2019-12-10
W dniu 7 grudnia 2019 r. w odbyły się pierwsze Zawody Modeli Redukcyjno-Latających na Uwięzi w konkurencji F4B Club. Miejscem zawodów była Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Poznań Osiedle Bolesława Chrobrego 105.
Organizatorem zawodów była: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, współorganizatorem: Aeroklub Poznański.
Sponsorem medialnym: Echo Piątkowa.

Zawody miały dwie odsłony: statyczną i dynamiczną.
W pierwszej wszyscy obecni: publiczność, zawodnicy i sędziowie wybierali, oddając swój głos do urny, najlepiej odwzorowany model samolotu.

Wyniki tego konkursu na poniżej:
I miejsce Dawid PLUSKOTA z modelem samolotu: Thunderbolt P-47D
II miejsce Mariusz KULAS z modelem samolotu: Douglas SBD Dauntless
II miejsce Paweł GWIZDEK z modelem samolotu: Stearman PT-17

W drugie odsłonie nastąpiły loty modeli. Na specjalnie przygotowanym i oświetlonym lotnisku startowały i ładowały modele różnych typów samolotów. Każdy pokaz lotu miał odzwierciedlać lot pierwowzoru. Każdy lot był oceniany przez sędziów. Modele napędzane silniczkami elektrycznymi ze zmiennymi obrotami pozwalały, wykonać płynne loty na uwięzi po okręgu.

Wyniki zawodów z oceną lotów modeli poniżej:
Grupa MASTERS (zawodnicy z licencją sportową Aeroklubu Polskiego).
I miejsce Jerzy GRZELSKI z wynikiem: 1458,0 pkt. modelem samolotu: Cessna L-19
II miejsce Paweł GWIZDEK z wynikiem: 1337,0 pkt. modelem samolotu: Stearman PT-17
II miejsce Dawid PLUSKOTA z wynikiem: 1215,0 pkt. modelem samolotu: Thunderbolt P-47D
Grupa SENIOR
I miejsce Andrzej ŚWIERCZYŃSKI z wynikiem: 962,0 pkt. modelem samolotu: PZL P11c
II miejsce Tomasz BIGOS z wynikiem: 934,4 pkt. modelem samolotu: Howard DGA-6PZL Mister Mulligan
II miejsce Karol DĄBROWSKI z wynikiem: 819,0 pkt. modelem samolotu: Howard DGA-6PZL Mister Mulligan
Grupa JUNIOR
I miejsce Wojciech SZAFRAŃSKI z wynikiem: 865,0 pkt. modelem samolotu: Howard DGA-6PZL Mister Mulligan
II miejsce Tadeusz BUCZKOWSKI z wynikiem: 669,0 pkt. modelem samolotu: Howard DGA-6PZL Mister Mulligan
III miejsce Anna KONARSKA z wynikiem: 614,0 pkt. modelem samolotu: Howard DGA-6PZL Mister Mulligan

Na zawodach obecni byli: Wice Prezes Michał Tokłowicz, przedstawiciele Rady Nadzorczej PSM oraz Kierownik Osiedla Bolesława CHROBREGO Jerzy Czapczyk. Miejsce zawodów odwiedziła także publiczność nie tylko z osiedli PSM.
Organizatorzy bardzo dziękują Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 17 za użyczenie hali.
Już za rok w grudniu II edycja zawodów. Serdecznie zapraszamy.

Przedstawiciele Organizatora:
Janusz Węcławiak przy współudziale Marka Dominiaka
z Pracowni Modelarstwa Lotniczego PSM ISKRA OBCH 47 O.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "SPORT NA PIĄTKOWIE"
"TWITTER"
”INSTAGRAM”
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-09
Dwa pokolenia bawiły się w klubie osiedlowym „Przyjaciele” na Andrzejkach. Seniorki i seniorzy na czwartkowym dansingu do znanych przebojów. Akompaniował na żywo Pan Roman Przybylski, który od lat porywa do tańca starszych mieszkańców Chrobrego. Z kolei w sobotę odbyła się impreza dla młodszych i starszych dzieci.
Zabawę otworzył spektakl wróżki Evity oraz stoiska do wróżenia przygotowane przez dzieciaki. Mistrz ognia i połykacz mieczy Łukasz Pieczykolan uświetnił imprezę mrożącym krew w żyłach pokazem fire show. Potem przyszedł czas na poczęstunek oraz warsztaty żonglerskie. Łącznie bawiło się 100 osób. To dobra wróżba na przyszłość!
Data utworzenia: 2019-12-06
Inspiruj. Działaj! Bądź aktywny lokalnie to hasło Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Miło nam poinformować, że osiedlowy Klub Korona działający na Śmiałego otrzymał podziękowania za wspieranie działań realizowanych w ramach projektu CIL Piątkowo - miejsce mieszkańców Piątkowa.
Dziękujemy za wyróżnienie, które jest dla PSM motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.

CIL to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku. Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej.
Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami. Atutem Programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw oddolnych - które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez wspólnoty.
»Inicjatywy oddolne w ramach Programu CIL realizowane są w ramach regrantingu (art. 16a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) bądź metody organizowania społeczności lokalnej, a nie w myśl art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.«

Założenia Centrum Inicjatyw Lokalnych?
- pobudzanie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych,
- działania oparte o diagnozę środowiska lokalnego, mapę zasobów i potrzeb,
- tworzenie kompleksowej oferty skierowanej do określonej terytorialnie grupy docelowej,
- tworzenie przestrzeni sprzyjającej samoorganizacji i integracji mieszkańców.

Co wyróżnia Program CIL?
- połączenie dwóch metod aktywizacji społeczności lokalnych - regrantingu i organizowania społeczności lokalnej,
- wsparcie społeczności w rozwijaniu wspólnych działań i tworzeniu sieci współpracy,
- sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które w ramach swoich indywidualnych i wspólnych działań tworzą płaszczyznę do aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnym, gdzie kreowane i koordynowane są działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju społecznego i partycypacji,
- utworzone sieci współpracy na stałe wspierają rozwój społeczności i tworzenia środowiska zmiany.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2019-12-03

Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa