Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
 
Jak informuje firma Veolia w dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2020 r. w związku z koniecznością wymiany zaworu kulowego na zimnej wodzie, na obiekcie os. B. Śmiałego 33 h nie będzie ciepłej wody w godzinach od 8:30 - 12:00.
Przepraszamy za utrudnienia.
 
Data utworzenia: 2020-09-24
 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i Administracjach Osiedli:
poniedziałek 12:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 - 12:00

Dyżur członków Zarządu : poniedziałek 15:00 - 17:00

Biura Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czynne są:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
W okresie od 1 czerwca do 30 września - system pracy wyrównanej:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 13:00

Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu pok. 47
(po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu spotkania tel: 61 827 22 48).
na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych oraz remontu loggii budynku nr 37 w osiedlu Bolesława Śmiałego, należącego do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.

Termin realizacji zamówienia: 180 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych
Wysokość wadium: 100.000 zł
Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 100 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00 oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 28.09.2020 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2020 r. o godzinie 12:00, w Zarządzie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, sala 40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-09-14
Dzięki wspólnej inicjatywie Klubu „Korona” i Administracji na osiedlu Bolesława Śmiałego ustawionych zostało 6 hotelików dla owadów, które mają pomóc we wzroście populacji m.in. pszczół oraz przyczynić się do zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego.
Domki dla owadów zapylających ustawione zostały na terenie osiedla przez pracowników administracji, zgodnie z sugestiami specjalisty. Powstanie hotelików było możliwe dzięki instruktor Ludmile Kłos z „Korony”, która nawiązała kontakt z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania i administracji osiedla.
Domki ustawione zostały przy budynkach nr: 6, 11, 21, 27, 33, pawilonie 104.
Data utworzenia: 2020-09-22
Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Wschód zaprasza na cykl treningów z samoobrony organizowany dla mieszkańców Piątkowa na os. S. Batorego.
"Chcesz wiedzieć jak rozsądnie reagować na zaczepki lub agresywne zachowanie? Interesuje Cię co zrobić aby czuć się bezpieczniej na ulicy czy w parku? Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Wschód serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematem samoobrony i sportów walki na cykl sobotnich treningów na świeżym powietrzu!
Spotkania odbędą się: 29 sierpnia, 12 i 26 września pod pływalnią Atlantis na os. S. Batorego o godz. 11:00
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-28
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż pomimo stosunkowo cieplej pogody zapowiadanej w długoterminowej prognozie pogody dla miasta Poznania podjął decyzję o włączeniu z dniem 11 września br. dostawy ciepła do centralnego ogrzewania dla wszystkich budynków Spółdzielni. Podyktowane jest to troską o zmniejszenie ryzyka występowania stanów przeziębień bądź chorób grypopodobnych wśród użytkowników lokali mieszkalnych podczas trwającej nadal pandemii korona wirusa SAR S - CoV - 2.
W przypadku chwilowych wzrostów temperatury podczas dnia i nocy działa automatyka pogodowa węzła cieplnego i odcina zasilanie w ciepło danego budynku jak również do dyspozycji użytkownika mieszkania pozostaje regulacja zaworami termostatycznymi przy grzejnikach.
Mamy nadzieję, iż jest to spełnienie licznych interwencji, próśb i zapytań kierowanych do Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli w sprawie potrzeby uruchomienia działania centralnego ogrzewania.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-09-10
Przedstawiamy ofertę kulturalną klubu "Korona" działającego na os. Bolesława Śmiałego. Oferta zawiera propozycje dla każdej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.
Szczegóły w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-09-01
Klub Sportowy Sobieski Poznań
Zaprasza na Treningi
Zapasy Styl Klasyczny
Zapasy Kobiet
Zajęcia prowadzone są na sali sportowej znajdującej się na
Os. Jana III Sobieskiego 22G 60-688 Poznań
Patronat
PSM POZNAŃ
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-28
Klub Sportowy Sobieski Poznań
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
PSM POZNAŃ
Zapraszają na Zajęcia
Maluchy Na Matach
Rekreacja Ruchowa Dla Najmłodszych
Spotkania odbywają się
Wtorek i Czwartek
18:15 -19:15
Sala Sportowa KS Sobieski, Os.Jana III Sobieskiego 22G 60-688 Poznań
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-28
Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracom Rady Nadzorczej.
Zachęcamy do lektury.
ZOBACZ WIĘCEJ:
"ECHO PIĄTKOWA"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-28
Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem pracy Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu wrześniu 2020 r.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-24
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypominają o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyrzucania ich do pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje:
- BIOODPADY,
- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- PAPIER,
- SZKŁO
- ODPADY ZMIESZANE
w miejscach gromadzenia odpadów (MGO, altany śmietnikowe) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Od 1 września 2020 r. ZM GOAP wprowadzi kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. W przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami może zostać podwyższona do 42 zł / osoba (obecnie – 14 zł / osoba). W każdym MGO zostanie zamontowana tablica informująca o prawidłowej segregacji odpadów, to także wskazówka mówiąca, który budynek mieszkalny przypisany będzie do danego MGO.

ZM GOAP przygotował obszerną informację dotyczącą zmian, które w najbliższym czasie zaczną obowiązywać w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z wytycznymi ZM GOAP w celu uniknięcia wzrostu opłat. Można je znaleźć na stronie internetowej
"ZM GOAP"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-08-21
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego zaprasza do składania ofert na sprzątanie terenu i pełnienie obowiązków gospodarza domu dla budynków 17, 18, 19, 20, 21 na os. Bolesława Śmiałego.
Szczegółowy zakres obowiązków w załączniku.
Oferty i zapytania prosimy kierować do Administracji os. Bolesława Śmiałego pawilon 104, 60-682 Poznań,
tel. 61-8236-021, e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-07-31
W związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu w skrzynkach pocztowych mieszkańców piątkowskich osiedli, dotyczącego konserwacji/ wymiany stolarki okiennej i grzejników Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Spółdzielnia nie jest autorem jego treści i nie przeprowadza żadnych prac w zakresie wymiany/ konserwacji okien i grzejników. W związku z powyższym prosimy Państwa o ostrożność i niewpuszczanie do mieszkań osób powołujących się na Spółdzielnię w kwestii przeprowadzenia w/w prac.
W sytuacjach wątpliwych, prosimy o kontakt z poszczególnymi administracjami osiedli, gdzie uzyskają Państwo potwierdzenie informacji o zakresie prac, wykonywanych na zlecenie Spółdzielni na poszczególnych osiedlach.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Data utworzenia: 2020-07-16
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.
Data utworzenia: 2020-06-19
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na stronie internetowej wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw: "GIS - FUNKCJONOWANIE PLACÓW ZABAW W TRAKCIE EPIDEMII"
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na terenie administrowanym przez PSM place zabaw zostały otwarte, po ich wcześniejszym dostosowaniu do wymogów sanitarnych. Z placów zabaw można korzystać, pod warunkiem zapoznania się i przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-06-19
Zapraszamy młodzież i dorosłych na bezpłatne zajęcia ruchowe w plenerze, prowadzone przez instruktorkę.
Ćwiczymy w poniedziałki, godz. 17:00 na boisku przy bloku nr 16, w małych grupach z zachowaniem dystansu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Data utworzenia: 2020-06-16
Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach.
Oprócz tego – otwierane są kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.
Umożliwiona jest także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jednak zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

ZOBACZ WIĘCEJ:
Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – kolejny etap odmrażania""
Data utworzenia: 2020-05-29

Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com