Informacje i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
xx Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu zawiadamia, że Władze Miasta Poznania podjęły działania zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się KORONAWIRUSA, czego efektem jest decyzja w sprawie odwołania imprez masowych oraz zamknięcia niektórych obiektów np. domów kultury, teatrów, szkół, przedszkoli i żłobków.
Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia mieszkańców Piątkowa, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem 13.03.2020 roku (piątek) zawiesza działalność Spółdzielni na okres dwóch tygodni, w zakresie osobistej obsługi jej członków, posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji, Rad Osiedli, dyżurów członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Rad Osiedli.
Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni,
Zarząd prosi o kierowanie swoich spraw do Spółdzielni telefonicznie, korespondencyjnie pisemnie bądź
e-mailowo: info@psm.poznan.pl

Ponadto prosimy seniorów, którzy są najbardziej podatni na zarażenie się koronawirusem, do maksymalnego ograniczenia przemieszczania się po terenie osiedli i miasta.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2020-03-12


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com